中文|English|Русский язык|Español|Tiếng Việt Nam|Türkçe
Vị trí hiện tại:quê hương > Máy xếp chồng

Máy xếp chồng Model DMD-B

 Tính năng cơ bản
- Hệ thống tự động đếm và phân chia, tự động xếp chồng và ra giấy  , phù hợp với đơn hàng số lượng lớn
- Phân đoạn đưa giấy bằng mô tơ biến tần xoay chiều , điều khiển bằng  PLC, tự động đồng bộ với tốc độ sản xuất của dây truyền
- Tự động đổi đơn cộng tác dưới sự hỗ trợ của hệ thống quản lý sản xuất
- Hệ thống tự động xác định chiều dài giấy và hệ thống tự động ra giấy
- Sử dụng tính năng nạp giấy theo chiều ngang, có thể tránh lãng phí cho tầng giấy cuối cùng
- Máy có thể làm việc độc lập, chủ yếu là kết hợp với máy dán thùng tự động để trở thành dây truyền hình thành đóng gói, tiện cho việc vận chuyển
Thông số kỹ thuật
- Loại sản phẩm :  DMD-B(I) loại đơn tầng ,  DMD-B (II) loại đa tầng
- Tốc độ thiết kế : 250m/giây
- Chiều dài giấy : 500-3600mm
- Độ cao xếp chồng tối đa : tầng trên 1800m (đối với loại đơn tầng )
- Đa tầng : tầng trên tối đa 2200mm, tầng dưới tối đa 1800mm.