中文|English|Русский язык|Español|Tiếng Việt Nam|Türkçe
Vị trí hiện tại:quê hương > Máy cán sóng đơn mặt

Máy cán sóng đơn DWG

 Tính năng cơ bản
 • Tổng thể được thiết kế kiểu mô đun , điều chỉnh và bảo trì dễ dàng.
 • Lô sóng thay nhanh kiểu trục dưới, tiện cho việc đổi nếp sóng và bảo trì lô sóng, thao tác thay lô dễ dàng
 • Kết cấu lô sóng bên dưới, làm việc ổn định hơn
 • Dẫn giấy kiểu tạo áp lực không khí
 • Cụm ép sóng và cụm bôi keo được thiết kế với kết cấu tách rời, tiện cho việc điều chỉnh và bảo trì
 • Điều khiển chương trình PLC, giao diện người máy thao tác an toàn , thuận lợi
 • Tham số kỹ thuật
 • Tốc độ thiết kế : 250m/phút
 • Đường kính trục lô : lô trên 440mm
 • Trọng lượng nguồn giấy : 90-370g/m2
 • Áp suất hơi : 1.0-1.4MPa
 •